Dostop do prizorišč in parkirišč:
- Keršmančev park (Otroški oder in Oder v parku) - peš ali s kolesom, možno parkiranje pri Domu kulture Kamnik, na Trgu prijateljstva in za trgovino DM
- Samčev predor - peš ali s kolesom, možno parkiranje pri Domu kulture Kamnik, na Trgu prijateljstva in za trgovino DM
- Glavni oder na Malem gradu - peš, možno parkiranje pri Domu kulture Kamnik, na Trgu prijateljstva in za trgovino DM
- Večerni oder - peš ali s kolesom, možno parkiranje pri Domu kulture Kamnik, na Trgu prijateljstva in za trgovino DM
- Grad Zaprice (Jazz Zaprice) - peš, s kolesom, možen dostop z avtomobilom in parkiranje pri vhodu na prizorišče (pazite na nezavarovan prehod železniške proge!)
- Trg talcev (Festival piva in Okusov Kamnika) - peš ali s kolesom, možno parkiranje pri Domu kulture Kamnik, na Trgu prijateljstva in za trgovino DM