Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla na:

  • Parkirišče na Glavnem trgu (od Prešernove do Japljeve) v času od 12.8.2016 od 07:00 ure do 21.8.2016 do 24:00 ure.
  • Parkirišče za Kavarno Veronika, v času od 9.8.2016 od 07:00 ure do 22.8.2016 do 20:00 ure.
  • Parkirišče pri Evropskem parku, v času od 10.8.2016 od 07:00 ure do 22.8.2016 do 20:00 ure.
  • Parkirišče Trg talcev, v času od 18.8.2016 od 17:00 ure do 21.8.2016 do 20:00 ure.
  • LC 160830 Šutna - Glavni trg (od pošte do Kolodvorske), v času od 12.8.2016 do 21.8.2016 med 17:00 uro in 24:00 uro.

Skica zapor cest in parkirišč:

Skica zapor cest in parkirišč za potrebe festivala Kamfest 2016