MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK

interkativni muzejski performans

Zadnja kamniška proletarca, Marko Kumer in Goran Završnik, prvi kot profesionalec iz Medobčinskega muzeja Kamnik in drugi kot z industrijsko dediščino obsedeni pridenmožicevski performer, se vračata z vodeno potjo po zanimivejših ostankih in spominih kamniške industrije.

Obvezne predhodne prijave na: pst.kamnik@gmail.com.

Dogodek je organiziran v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik.

Vstop prost!