Na arheoloških delavnicah boste lahko spoznavali življenje v prazgodovini.

Prazgodovina 1: Spoznavanje žit in zelišč, prižiganje ognja, mletje žita na žrmlje, brušenje kamnite sekire, vrtanje luknje v kamen, preizkušanje uporabe kamenih orodij

Prazgodovina 2: Metalurgija – taljenje kovine. Dovajanje zraka z usnjenimi mehovi. Vlivanje predmetov v glinene kalupe. Spoznavanje tehnike izgubljenega voska.

Prazgodovina 3: Lončarjenje – iz gline bomo izdelovali posodice, figurice, okrasne jagode, uteži za statve, predilna vretena in kalupe za vlivanje.

Delavnice bo izvajala skupina STIK.