Življenje je tu, da nam smehe nariše,
življenje je tu, da nas riše in briše. 
Življenje je tu, življenje je mimo, 
skočimo na vlak, imejmo se fino.

Vstop prost!